Trauma 

Een trauma is het meemaken van een zeer ingrijpende en heftige gebeurtenis die vaak blijvende spanning en in veel gevallen lichamelijke en psychische klachten achterlaat.

Je blijft bijvoorbeeld flashbacks ervaren en hebt steeds nachtmerries over de gebeurtenis.

 

Traumatiserende gebeurtenissen

Dit zijn een (slechts) aantal voorbeelden van situaties die traumatiserend kunnen zijn:

hComplete negering of afwijzing

Vernedering

Mishandeling, geweld

Beroving, inbraak

Verkrachting

Zelfmoord(poging) door naasten

Onterecht verdacht worden

Dood van naasten

Schuld aan dood van een ander (iemand aanrijden)

Miskraam en abortus

Brand

ScheidingVerlies van toekomstbeeldChirurgie (vooral onbegrepen ziekenhuisopname van jonge kinderen en operaties bij slechte verdoving)


Symptomen van trauma (en PTSS)

 

Stress: Een continu gevoel van geprikkeldheid en stress is een veel voorkomende klacht na een trauma.

 

AngstklachtenJe wordt angstig voor de angst. Je bent bang voor het gevaar dat er eigenlijk niet meer is.

 

Herbeleven: Mogelijk speelt de heftige gebeurtenis zich keer op keer opnieuw af in je hoofd.

 

Nachtmerries: Ook in ’s nachts kun je de gebeurtenis herbeleven in de vorm van nachtmerries.

 

Vermijdingsgedrag: Je vermijdt de plek waar de gebeurtenis uit het verleden plaatsvond, of bepaalde personen die ermee te maken hebben. Maar ook voorwerpen bijvoorbeeld. Je vermijdt uit angst om herinnerd te worden aan de gebeurtenis. Of om opnieuw angstig te worden.

 

Isolement: Je kunt in een isolement raken alg gevolg van een trauma met als gevolg dat je gevoelens van eenzaamheid ervaart.

 

Grip verliezen: Je hebt het gevoel de grip op je leven te verliezen.

 

Negatieve gedachten: Mogelijk krijg je last van depressieve gevoelens en een minder goede stemming.

 

Een gejaagd en waakzaam gevoelJe hebt het gevoel dat je continu aan staat. Je bent de hele tijd in staat van paraatheid. Voortdurend angstig en alert voor het gevaar, dat er meestal niet meer is. Er is eigenlijk geen reden tot deze gejaagdheid.

 

Schrikken of paniek: Overdreven schrikreacties komen voor. En mogelijk is er sprake van paniekaanvallen.

 

Slechte concentratie: Je concentratievermogen gaat achteruit. 

 

Duizeligheid: Voor sommige mensen uit een trauma zich ook in duizeligheid.

 

Woede-uitbarstingen: Het kan zijn dat je last hebt van woede, boosheid en gedrag dat je eigenlijk helemaal niet van jezelf gewend bent.

 

Wanneer de klachten langdurig aanhouden en er PTSS ontstaat komen daar nog andere symptomen bij:

 

 

Laag zelfbeeld: Mogelijk heb je sinds het trauma nog maar weinig zelfvertrouwen of een negatief beeld over jezelf.

Je vindt jezelf niet meer de moeite waard. Je voelt jezelf een mislukkeling of een slecht mens.

 

Functioneren: Je functioneert minder goed en ervaart hierdoor problemen in het gezin, op je werk of in relaties.

 

Emoties: Het is moeilijk voor je om met je emoties om te gaan. Je kunt moeilijk voelen wat je emoties zijn en je voelt leegte.

De verliest de controle over je emoties.

 

Verdovende middelen: Sommige mensen die een trauma hebben opgelopen grijpen uiteindelijk naar verdovende middelen zoals drank of drugs. 

 

Zelfbeschadiging of roekeloos gedrag: Ook zelf beschadiging, ofwel automutilatie, komt voor. En daarnaast roekeloos gedrag, waarbij je onnodig veel risico’s neemt.