Algemene voorwaarden Massagesalon Puur-Uniek

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.

 

Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
 • U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Betaling geschiedt contant direct na de massage of vooraf via ideal
 • Via online reservering betaling via ideal, voor afspraken via app of telefonisch kunnen in de Salon contant of via pin (tikkie)
 • Massage-rittenkaarten zijn niet persoonsgebonden
 • Massage-rittenkaarten zijn 1 jaar geldig